WINTERJUMPING.BE

Reglement - algemeen

Deze jumping is  een privé-organisatie die verloopt op een familiale en sportieve sfeer. Wanneer een klant deze instelling wil betreden dient deze zich te houden en/of te onderwerpen aan punten, opgenomen in de reglementen.

Deze punten worden weergegeven in de wedstrijdreglementen en het huisreglement.

Wanneer u zich als deelnemer aan één van onze jumpings wil inschrijven kan u dit nog enkel via email   

Inschrijvingen gebeurt tot ten laatste woensdagavond voor de wedstrijd.

De ruiters verklaren zich akkoord met het reglement bij het nemen van de 'Winterjumping.be-pass'


Reglement - Wedstrijdreglement

De wedstrijden worden verreden volgens de F.E.I. reglementen, mits enkele aanpassingen

    Door het nemen van de jaarlijkse  Winterjumping.be-pass bent u automatisch lid van Winterjumping vzw

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor ongevallen en diefstallen.

Elke poging tot diefstal  en/of diefstal   wordt   gemeld   aan de  politie

De organisatoren kunnen het aantal starters per proef en/of per dag beperken

Honden zijn niet toegelaten op het hippisch terrein.

Er mogen geen paarden aangebonden worden op de parking.

     Het is ten strengste verboden paarden te longeren in de paddock of in de piste !

Annulaties voor één van onze jumpings kunnen gebeuren tot de woensdag (20 u).

Zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt stipt op het geplande uur gestart. Iedereen start volgens zijn nummer. Wie te laat is, start achteraan en buiten wedstrijd.

Prijsuitreikingen: de eerste 5  worden op correcte wijze in de piste verwacht en kunnen enkel daar hun prijs ontvangen. Volgprijzen kunnen tot één uur na de wedstrijd afgehaald worden aan het secretariaat.

De ruiters worden verwacht in correct uniform.


Huisreglement

Wanneer een klant deze instelling wil betreden dient deze zich te houden en/of te onderwerpen aan punten, opgenomen in het huishoudelijk reglement:


De toegang tot deze instelling kan verboden worden en lidmaatschap ingetrokkenworden aan:

personen in het bezit van wapens, drank en/of drugs

personen die moeilijkheden veroorzaken

personen die reeds in het verleden moeilijkheden hebben veroorzaakt

personen die geen respect hebben voor onze medewerkers

personen die geen respect tonen voor de accommodatie zowel binnen als buiten het domein.

personen die de parkingreglementen niet respecteren.

personen die zich onder valse identiteit of frauduleuze wijze inschrijven.

personen die geen respect tonen voor, of diefstal plegen van materiaal van de manege of klanten van de manege.

personen vergezeld van honden

personen die dieren zonder respect behandelen zoals overdreven en ongeoorloofd straffen e.d.

personen die verzuimen de mest van hun dieren op te ruimen op de daarvoor voorzien plaatsen.

personen die weigeren zich te onderwerpen aan onderhavig reglement.

Ieder persoon die niet akkoord gaat en/of voldoet aan de punten opgenomen in dit huishoudelijk reglement, kan de toegang en/of deelname aan de activiteiten ontzegd worden.