Deze winter zullen Stefan, Marc en Laura jullie voor de 9e editie verwelkomen tijdens de Winterwerking op de Bomaco-site te Asse (Zellik).

Voor ieders comfort en om de organisatie nog beter te laten verlopen, hebben wij bepaalde aanpassingen aangebracht:

- vanaf dit jaar wordt er met ÉQUIPE gewerkt, zowel voor de inschrijvingen als voor de online betalingen. Inloggen bij EQUIPE en zoeken in Elite of  hier klikken:

https://entry.equipe.com

- de STARTLIJSTEN moeten gerespecteerd worden! Een RESTART zal enkel nog mogelijk zijn indien deze voor de aanvang van de proef werd ingeschreven. Een, door gelijk welke omstandigheden, aanvraag voor een restart tijdens de proef zal enkel mogelijk zijn op het einde van de proef.

- er komen schermen met de LIVE-STARTLIJSTEN in de paddocks en in de bar

- vernieuwde en opgefriste HINDERNISSEN.

- op donderdag lanceren wij een UNIEKE FORMULE voor de TRAININGEN. Voor € 25 wordt er eerst ingereden in paddock 1, daarna betreedt u op uw nummer piste 1. Na uw 1e omloop, gaat u onmiddellijk naar piste 2 om er aanéénsluitend uw 2e  trainingsparcours af te werken.

- er is een CRITERIUM YOUNG HORSES met mooie geld- en naturaprijzen.

- er zal ook gedurende 1 week een INDOOR CROSS PARCOURS opgesteld staan over meerdere pistes, zowel voor training als voor competitie.  

- tijdens de week kunnen de pistes AFGEHUURD worden (ook met eigen lesgever) na afspraak met Marc 0477 900 369.

De  selectieproeven voor Jumping Mechelen, de HGVBB jumping, de Crazy Xmas Week (eind december), een dressuurwedstrijd, de Hengstencompetitie en het Ponycriterium zijn ook op de afspraak.

Ook zullen er proeven blijven doorgaan vanaf balkjes lopen tot GP 1.40M.

Ter plaatse ontvangt onze gezellige bar met grote eetgelegenheid en uitgebreide kaart jullie hartelijk!

Volg ons deze winter via de website Winterjumping.be , Facebook en Instagram

Aan allen welkom en veel sportief plezier !


--------------------------------------------------------- 

Cet hiver, Stefan, Marc et Laura vous accueilleront pour la 9ème édition lors des Activités Hivernales sur le site de Bomaco à Asse (Zellik).

Pour le confort de tous et pour que l'organisation fonctionne encore mieux, nous avons procédé à certains aménagements :

- à partir de cette année, ÉQUIPE sera utilisé, tant pour les inscriptions que pour les paiements en ligne. Identifiez-vous chez eEQUIPE et chercher sous Elite ou cliquez ici: 

https://entry.equipe.com

- il y aura des écrans avec les LISTES de DEPART LIVE dans les paddocks et au bar.

- les LISTES de DEPART doivent être respectées ! Un RESTART ne sera possible que s'il a été enregistré avant le début de l’épreuve. Une demande de restart en cours de l’épreuve ne sera possible qu'à la fin de l'épreuve.

- OBSTACLES renouvelés et rafraîchis.

- les jeudis, nous lançons une FORMULE UNIQUE pour les ENTRAINEMENTS. Pour 25 €, vous démarrez d'abord dans le paddock 1, puis vous démarrez sur votre numéro dans la piste 1. Après votre 1e parcours, vous vous rendez immédiatement sur la piste 2 pour réaliser votre 2ème parcours.

- il y aura un CRITERIUM JEUNES CHEVAUX avec des prix en espèces et en nature.

- il y aura également un PARCOURS INDOOR CROSS mis en place sur plusieurs pistes pendant 1 semaine, aussi bien pour entraînement qu'en compétition.

- en semaine les pistes peuvent être LOUÉES (également avec votre propre moniteur) après prise de rendez-vous avec Marc au 0477 900 369.

Les épreuves de sélection pour le Jumping de Malines, la Crazy Xmas Week (fin décembre), un concours de dressage, le Concours d'étalons et le Poney Critérium sont également au rendez-vous.

Les épreuves se dérouleront à partir des barres parterre jusqu'au GP 1,40M.

Sur place notre agréable bar avec une vaste salle à manger et menu varié vous accueille chaleureusement!

Suivez-nous cet hiver via le site Winterjumping.be, Facebook et Instagram.

Bienvenue à tous et bon sport !