WINTERJUMPING.BE


AFGELASTING-ANNULATION

Door de Rhino uitbraak in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederland en BELGIE  schorten ook wij de trainingen en jumpings op tot nader order, dit ter bescherming van de paarden.


En raison de l'épidémie de Rhino en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en BELGIQUE, nous suspendons également l'entraînement et les jumpings jusqu'à nouvel ordre, afin de protéger les chevaux.


Voor 95cm en 105cm op zondag

pony's /paarden apart inschrijven voor veiligheid in paddock en afstanden in combinaties !

Pour  95cm et 105cm dimanche

inscrire poneys/chevaux séparément pour la sécurité au paddock et les distances des combinaisons !

We zijn zeer verheugd U te mogen mede te delen dat we terug jumpings en trainingen mogen organiseren  en dit onder zeer strikte voorwaarden.

AANGEPAST CORONA VOORPROGRAMMA  !Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous pouvons à nouveau organiser des jumpings et des entraînements,  et ce dans des conditions très strictes.

AVANT PROGRAMME  CORONA ADAPTE !
opgepast : 

geen  publiek

VERPLICHT te registreren

strikt 1 begeleider per ruiter

geen eten of drinken nuttigen  (enkel IN auto of vrachtwagen)

mondmasker  OVERAL verplicht

handschoenen in de paddock

verboden te roken op HEEL de site, parking inbegrepen !!!!!

indien u 1 van deze regels niet naleeft,  MOETEN wij u de toegang weigeren! 


attention:

pas de public

enregistrement OBLIGATOIRE

strictement 1  accompagnant par cavalier

pas de nourriture ou boissons (uniquement DANS voiture ou camion)

masque obligatoire PARTOUT

gants au paddock

interdiction totale de fumer sur TOUT le site, parking inclus!!!

si vous ne suivez pas  1 de ces  règles, nous DEVONS vous refuser l'entrée !Opgepast : verplichte  aanwezigheidsregistratie  via QR-code  ter plaatse!

Attention: enregistrement  de présence obligatoire par code QR sur place!


Coronavirus: Duidelijkheid over professionele sport

 02-11-2020 ·  Paardensport Vlaanderen

Ondertussen is er ook afgetoetst wat de definitie is van professionele sporters in onze paardensport en we geven jullie wat meer uitleg: 

Een professionele sporter is een persoon die door middel van de paardensport een inkomen genereert, in hoofdberoep of in bijberoep.

  • Personen die als persoonlijk zelfstandig ingeschreven zijn of deel uitmaken van een vennootschap in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO) met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden.
  • Personen die via een arbeidscontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon met het oog op het trainen, rijden en/of opleiden van paarden.
  • Schoolplichtigen die via een leercontract verbonden zijn aan een natuurlijke of rechtspersoon, opgenomen in de KBO, met als bezigheid het trainen, berijden en/of opleiden van paarden en waarbij het deelnemen aan competitie integraal deel uitmaakt van het leertraject.
  • Onder de noemer “professionele sporter” vallen eveneens de sporters met een topsportstatuut (enkel voor de Olympische en paralympische sporten op basis van de elitelijst van Sport Vlaanderen of Adeps) en de nominatieve lijst van beloftevolle jongeren van Sport Vlaanderen en Adeps.  Binnen de werking van Paardensport Vlaanderen zijn deze beloftevolle jongeren alle jeugdruiters die deel uitmaken van A- en B-kader en High Potentials van het Talentenplan.

Bovenstaande personen kunnen wel deelnemen aan trainingen en professionele wedstrijden, die bij uitzondering toegelaten zijn mits toestemming van de bevoegde minister. 


Marc, Laura & Stefan DIELEMAN en  hun team verwachten jullie voor het 6de seizoen op de WINTERJUMPING.BE   !


NIEUWE GEOPAD BODEM op piste en paddock !

NIEUWE LEDVERLICHTING !


We hebben alles in het werk gesteld om  het u zo aangenaam mogelijk te maken tijdens deze Corona-periode. Gelieve dan ook de opgelegde  maatregelen strikt op te volgen aub.

 

✓ Winterjumpings in Noordrand van Brussel

 ✓ 60 dagen event!    20 x vrij-zat-zondag

✓ Hoogte van 30cm tot 140Cm 

✓ Indoorpiste 70m x 33m

 ✓ Piste en paddock in geopad

 ✓ Enorme verharde parking

✓ Gemakkelijke toegang 1km van Ring afrit Asse-Zellik

✓ Geldprijzen + naturaprijzen

✓Alles onder 1 dak !


Inschrijvingen enkel via email     lieve@winterjumping.be 

Overschrijven op naam van WINTERJUMPING vzw op  Bank Nagelmackers rek.  BE68 1325 5274 4134 met vermelding van naam, paard, proef, licentie.

De inschrijvingen sluiten woensdagavond om middernacht!

De jaarlijkse Winterjumping.be-pass  is verplicht.(€30.00 per ruiter)

Er worden geen daglicenties uitgereikt.

Inschrijving ter plaatse + €5.00 !---------------------------------------------------

 

Marc, Laura & Stefan DIELEMAN et leur équipe, vous attendent pour la 6e saison au WINTERJUMPING.BE !


NOUVEAU  SABLE GEOPAD sur piste et paddock!

NOUVEL ÉCLAIRAGE LED!


Nous nous sommes efforcés de rendre aussi confortable que possible pour vous pendant cette période Corona. Veuillez suivre strictement les mesures imposées svp.


✓Concours d'hiver au nord de Bruxelles

✓60 jours de concours!  20 x ven-sam-dim

✓Hauteur de 30cm a 140Cm

 ✓Piste interieure 70m x 33m

 ✓Piste et paddock en geopad

✓Enorme parking asphalte

✓Acces facile  1km du Ring sortie Asse-Zellik

✓Prix en especes + en nature

✓Tout sous le meme toit !


Les inscriptions se font uniquement par email  lieve@winterjumping.be 

Les inscriptions sont à verser au nom de Winterjumping vzw sur le compte Bank Nagelmackers  BE68 1325 5274 4134  avec mention de nom, cheval, épreuve, license.

Les inscriptions ferment le mercredi à minuit!

Le Winterjumping.be-pass  est obligatoire (€30.00 par cavalier)

Il n'y a pas de license journalière.

Inscriptions sur place + €5.00 !

 

REGLEMENT WINTERJUMPING.BE  2020-2021

 

De resultaten vindt je rechts in de kalender.

Vous trouvez les résultats à droite dans le calendrier.

 

De inschrijvingen overschrijven op naam van Winterjumping vzw op  Bank Nagelmackers  BE68 1325 5274 4134   met vermelding van naam, paard, proef, licentie.


Inschrijving ter plaatse + €5.00

 

Les inscriptions sont à verser au nom de  Winterjumping vzw sur le compte Bank Nagelmackers  BE68 1325 5274 4134   avec mention de nom, cheval, épreuve, license.


Inscriptions sur place + €5.00

 

Honden zijn niet toegelaten!

Les chiens ne sont autorisés!